«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2009

ΤΟ ΙΟΥΔΑΙΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΟΥΔΑΙΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ
του Υποστρατήγου ε. α K. Χ. Κωνσταντινίδη, 22.11.2006

Στις 9 Νοεμβρίου 2006 παρακολούθησα την ημερίδα της Ελληνικής Ενωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έλαβε χώραν στην ΕΣΥΕΑ με συμμετοχή αρκετού αριθμού εκπαιδευτικών. Αξίζει επαίνου η χειρονομία της ΕΣΥΕΑ να παραχωρήσει την αίθουσα της για μιά τόσο κρίσιμη ημερίδα, αλλά και στιγματισμού η απουσία δημοσιογράφων από αυτήν. Είναι ο φόβος του αφεντικού, ή η άγνοια της κρισιμότητος του θέματος;

Το θέμα ήτο "ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ: Ο ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ" Καί μόνον ο τίτλος τα λέγει όλα. Μόνον δεινά έχει επιφέρει η παρά φύσιν σύζευξις Κράτους και Εκκλησίας. Ομιλητές ήσαν:

1/ Γιώργος Τσιάκαλος, Καθηγητής Α.Π.Θ. Με θέμα: Αυτοτέλεια του πανεπιστημίου και Εκκλησίας

2/ Εύη Ζαμπέτα, Επικ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών. Με θέμα : Θρησκεία και εκπαίδευση στην Ευρώπη

3/ Βίκυ Λαγοπούλου, εκπαιδευτικός. Με θέμα: Το μήνυμα των νέων βιβλίων θρησκευτικών και οι μη ορθόδοξοι μαθητές

Την συζήτηση συντόνισε o Κωστής Παπαϊωάννου, εκπαιδευτικός, μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Εκ της συζητήσεως προέκυψε ότι η Ελλάδα ζει σε χειρότερο Εκκλησιαστικό Μεσαίωνα εξ όλων των λοιπών Ευρωπικών χωρών. Η Εκκλησία της Ελλάδος δια του Αρχιεπισκόπου της επεμβαίνει σκανδαλωδώς στα Πανεπιστήμια και παραβιάζει βαναύσως την αυτοτέλεια των. (Αλλά να ήτο στα Πανεπιστήμια; Εδώ έχει μεταβάλλει σε φέουδο του τις Ενοπλες Δυνάμεις. Ας ρίξουν μιά ματιά στην ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ, όργανο της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Σρατού Ξηράς και θα αντιληφθούν το Ιουδαιοχριστιανικό Παρακράτος σε όλο του το μεγαλείο)

Ο Αρχιεπίσκοπος με επιστολές του-οι οποίες αναγνώσθησαν- ουσιαστικά επιδιώκει να επιβάλλει την γραμμή του στις Σχολές και εκβιάζει και τρομοκρατεί τους νομοταγείς εκπαιδευτικούς λειτουργούς που δεν ενδίδουν στις πιέσεις του. Αυτός παραβιάζει του νόμους της Πολιτείας και θέτει εαυτόν και την Εκκλησία υπεράνω της Πολιτείας , δηλαδή «κράτος εν κράτει»

Η Ιερά Σύνοδος διαμαρτύρεται προς το Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο γιατί θεωρεί πως από τα βιβλία των τριών τάξεων του Γυμνασίου ελλείπει ο ορθόδοξος προσανατολισμός, υποτιμάται η εν Χριστώ αποκάλυψη στον κόσμο και η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής οπότε υποβιβάζεται η χριστιανική πίστη στο επίπεδο της θρησκείας"

Και διερωτώμεθα, αν ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία και δοξασία (πνευματική αυταπάτη) τι μπορεί να είναι;

Επιστημονική αλήθεια;

Νόμος του Κράτους;

Ο Ελληνοχριστιανικός Ταλεμπανισμός είναι παρών.

Θέλουν να γυρίσουμε στο μεσαίωνα και να καίμε ανθρώπους; Κι ίσως σήμερα να μη κάνουν πολύ θόρυβο και να αρκούνται σε απλά συλλαλητήρια και κυβερνητικούς εκβιασμούς. Αύριο όμως, που ίσως δυναμώσουν περισσότερο; Τι θα ακολουθήσει; Ανατροπή της κυβέρνησης; Ιουδαιοχριστιανική -σοσιαλιστική κυβέρνηση; Κρεματόρια για εμάς τους "απίστους"; Ευτυχώς που γίναμε πολλοί και θα χρειασθούν πολλά.

Η Εκκλησία της Ελλάδος φαίνεται ότι δεν έχει αντιληφθεί ότι μετά την είσοδο 140.000 παιδιών μεταναστών διαφόρων δογμάτων, νέες συνθήκες έχουν διαμορφωθεί στην πατρίδα μας. Δεν είναι μόνον το μέτρον της θρησκευτικής ελευθερίας και ισότητος στα σχολεία. Τα δόγματα στο εξής θα διαιρούν την Ελλάδα. Μόνον το Ελληνικό Πνεύμα είναι εκείνο που θα μας θωρακίζει και θα μας ενώνει. Είναι καιρός λοιπόν να σταματήσει ο ασφυκτικός εναγκαλισμός Εκκλησίας και Κράτους. Είναι καιρός να μπει στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας το εξ Ανατολών Ιουδαιοχριστιανικό δόγμα που επί 1700 χρόνια έκανε ουσιαστικά στον Ελληνα ψυχοπνευματική λοβοτομή και μετάλλαξη, πρώτα σε «Ρωμιό» και τώρα σε «Ιουδαιοχριστιανικό πρόβατο» . Αρκετά πλήρωσε ο λαός μας και αρκετούς αιώνες έπαιξε το θέατρο του παράλογου, να υμνεί δηλαδή τους σφαγείς του κι' αυτούς που τον αφορίζουν. Αυτούς που του έκαναν σωστή Γενοκτονία. Αυτούς που του κατέστρεψαν τα ιερά και όσια. Αυτούς που του βεβλήλωσαν τους πατρώους ναούς με το χτίσιμο επ' αυτών των δικών τους, που του έκαψαν τις Βιβλιοθήκες, του γκρέμισαν και του θρυμάτισαν τα αγάλματα κ.α. Τέλος αυτούς που επί 1700 χρόνια του λένε τα πιό αφύσικα και τερατώδη ψέμματα. Που τον παραμυθιάζουν και τον αποβλακώνουν με την εγκληματική Εβραική Βίβλο και την Αποκάλυψη για να τον κρατούν δέσμιο και να τον απομαστεύουν οικονομικά. Για πόσο καιρό θα επιτρέπουμε στο διεφθαρμένο Ιερατείο να εκβιάζει ωμά την Πολιτεία μας, που ο Ελληνικός λαός (και όχι αυτό) με αίμα έφτιαξε; Πόσο καιρό ο λαός μας θα είναι "ποίμνιο" που βελάζει και αυτοί οι αλαζωνικοί "ποιμένες" θα τον έχουν μανδρωμένο στην σκοτεινή και ψυχοφθόρο στρούγκα της Βίβλου; Θα τον εκμεταλλεύονται και θα του υποβιβάζουν τη ζωή, την παιδεία, την ψυχοπνευματική κατάσταση, την λογική και την νοημοσύνη. Θα τον κάνουν να πιστεύει σε ανοησίες, για θαύματα, για τίμια ξύλα, για αγιο ύδωρ, άγιο φως, για λείψανα και κομποσκήνια, για αγίους τόπους- που χύνεται το αίμα ποτάμι- και για τόσα άλλα βλακώδη πράγματα. Στοπ η αποβλάκωση αυτού του λαού. Ελεος θεομπαίχτες και πολιτικάντηδες της συμφοράς που συμπλέετε μαζί με το αμαρτωλό ιερατείο. Από τον διαχωρισμό Πολιτείας -Εκκλησίας θα πρέπει να αρχίσει η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και Αναγέννηση. Οι δάσκαλοι όλων των βαθμίδων ας αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Οι θρησκευόμενοι Ελληνες πολίτες πρέπει να ξέρουν ότι η παρατεινόμενη στενή διαπλοκή Πολιτείας και Εκκλησίας υπονομεύει το «πνευματικό» έργο της δεύτερης, ενώ, ταυτόχρονα προσβάλλει τις αρχές της ισοπολιτείας που η πρώτη έχει ταχθεί απο το Σύνταγμα να υπηρετεί. Ο απαρχαιομένος αυτός θεσμός -που μας εμβολίασε ο χειρότερος εχθρός του Ελληνισμού σε περίοδο δουλείας-είναι πλέον νεκρός και ως πνευματική λατρεία και ως παράδοση. Ζωντανοί είναι μόνον οι ρασοφόροι του, μόνον σαν δημιουργοί σκανδάλων και γι' αυτό απαιτείται κάθαρση και διαφάνεια. Η διαπλοκή της εκκλησίας με τα κόμματα και η αμοιβαία εκμετάλλευση του λαού μας και απο τους δύο είναι καιρός να σταμητήσει, διότι μόνον καταστροφή και δεινά φέρνει στον τόπο. Ο ισχυρισμός της Εκκλησίας ότι εκπροσωπεί το Έθνος και την Ελληνική παράδοση είναι όλως διόλου ψευδής και ανιστόρητος, διότι ακριβώς συμβαίνει το αντίθετον.

Ιστορικά ο ρόλος τους κατά την Αλωση της Κωνστ/πόλεως υπήρξε προδοτικός. Όταν ψυχορραγούσε η Πόλη το ιερατείο συνεργαζόταν με τον Μωάμεθ Β! και του παρέδωσε αμυντικά μυστικά, ενώ εντός των τειχών ενεργούσαν σαν 5η φάλαγγα (πασιφηστικά), έρριχναν το ηθικό των μαχητών και τους καλούσαν σε παράδοση. Τον ίδιο προδοτικό ρόλο έπαιξαν και κατά την Επανάσταση του 1821. Αφόρησαν τους αγωνιστές.

Πως νομιμοποιούνται να κάνουν παρόμοιες παρεμβάσεις σε χώρους εθνικά ευαίσθητους, όπως αυτός της Παιδείας; Η απλώς οι επεμβάσεις αυτές κινούνται σε επίπεδο στυγνού εκβιασμού της κάθε Κυβέρνησης για λόγους καθόλου εκπαιδευτικούς αλλά πολιτικούς ή συμφεροντολογικούς;

Πως νομιμοποιούνται νά κάνουν επεμβάσεις στον χώρο της Εθνικής μας Αμυνας οι άνθρωπου που απαλλάσσονται από την στράτευση κατά παρέκλιση του Συντάγματος;

Πως νομιμοποιούνται να επεμβαίνουν στο χώρο της Δικαιοσύνης με το λεγόμενο "παραδικαστικό" κύκλωμα που έπρεπε να λέγεται «Χριστιανο-παρακρατικό» Ο σκοπός του είναι να χάλκευει ευνοϊκές γι αυτούς αποφάσεις και καταδικαστικές για τους αντιπάλους τους. Θέμα για το οποίο, όπως βλέπουμε καθημερινά, τιμωρούνται και δικάζονται δικαστές αλλά ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ μεγαλο-ιεράρχης, ενώ είχαμε πριν καιρό και τη δήλωση του Αρχιεπισκόπου πως η κάθαρση στην Εκκλησία ολοκληρώθηκε! . Μήπως με "θεϊκή παρέμβαση";

Metanastis

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)