«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2009

Η παιδεία της Εκκλησίας της Κύπρου από το Βατοπέδι

Η Παιδεία της Εκκλησίας της Κύπρου από το Βατοπαίδι

Παρακολουθούμε έκθαμβοι όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα από τις δραστηριότητες της Μονής Βατοπαιδίου. Φυσικά για τους παροικούντες στην Ιερουσαλήμ όλες αυτές οι δραστηριότητες ή ήταν γνωστές ή ήταν αναμενόμενες με την όλη βιωτή των κύριων εκπροσώπων της Μονής Βατοπαιδίου στην Κύπρο ήτοι του Μητροπολίτου Αθανασίου και του συχνά επισκεπτόμενου την Κύπρο Ηγουμένου Εφραίμ και της ακολουθίας αυτών.
Όλη αυτή η «συνοπαρτζιά» κατά την κυπριακή διάλεκτο ήρθαν στις αρχές της δεκαετίας του 90 στην Κύπρο για να σώσουν την Κυπριακή Εκκλησία από τις επιχειρηματικές και άλλες κοσμικές δραστηριότητές Της και να Την οδηγήσουν στο δρόμο το καλό της πνευματικότητας και της καθαρής Ορθοδοξίας. Για να μπορέσουν να «περάσουν» τα μηνύματα αυτά στην Κυπριακή Κοινωνία δημιούργησαν ένα μύθο. Το μύθο του Αγίου Όρους και του Περιβολιού της Παναγίας. Συνέκριναν τότε την πνευματικότητα του Γέροντός τους Ιωσήφ με την ελλιπή πνευματικότητα των τότε μητροπολιτών και με τις άλλες κοσμικές τους δραστηριότητες και εκμεταλλευόμενοι την βαθειά θρησκευτικότητα του κυπριακού λαού δήλωναν τη διαφορετικότητά τους τονίζοντας τότε την εντρύφησή τους στα πνευματικά αγαθά του Μοναχισμού και της Ορθοδοξίας, δηλαδή την ακτημοσύνη την αναχώρηση από τον κόσμο και τα άλλα χαρίσματα της Ορθόδοξης Πίστης.
Μόλις ανέλαβαν τον έλεγχο της Μονής Βατοπαιδίου άρχισε και το παίδεμα της Εκκλησίας της Κύπρου από τους Εφραίμ και Αθανάσιο. Άρχισαν πρώτα πρώτα να φανατίζουν οπαδούς και να δημιουργούν μια κάστα «πνευματικών» αδελφών χρησιμοποιώντας μοναδικές τεχνικές προπαγάνδας που θα τις ζήλευε και το πιο οργανωμένο ολοκληρωτικό καθεστώς. Οι οπαδοί αυτοί προέρχονταν από όλα τα στρώματα της Κυπριακής Κοινωνίας. Άνθρωποι δίπλα από τον τότε Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο τον Α’, Ανώτατοι Τραπεζικοί Υπάλληλοι, Ανώτατοι Δικαστικοί, Υπουργοί, Καθηγητές στην Εκπαίδευση, Επιχειρηματίες, Εφοπλιστές, Ιδιοκτήτες γης και ξενοδοχείων, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά και απλοί εργάτες και άνθρωποι του λαού.
Όποιος αντιδρούσε τότε αλλά και σήμερα με την όλη δραστηριοποίηση αυτής όλης της ακολουθίας ήταν εχθρός της Πίστης, της Ορθοδοξίας και των ανιδιοτελών «Γερόντων» που έχουν δώσει τη ζωή τους για τον άνθρωπο και την Ορθοδοξία. Αν ένας δημοσιογράφος ασχολείτο επωνύμως με το βίο και την πολιτεία τους δεχόταν από τους φανατικούς οπαδούς τέτοιο καταιγισμό τηλεφωνημάτων, απειλών και διασυρμό, που δεν τολμούσε να ασχοληθεί ξανά με το θέμα. Και δεν συνέβαινε μόνο αυτό. Το μέσο επικοινωνίας που φιλοξένησε το δημοσιογράφο που ασχολήθηκε με τους Βατοπαιδινούς Γέροντες δεχόταν μεγάλη οικονομική ζημιά αφού οι επιχειρηματίες και τραπεζικοί οπαδοί σταματούσαν τη διαφήμιση. Αν δε ένας πολιτικός ασχολείτο με το θέμα, τότε δεχόταν απειλές από τους οπαδούς των πατέρων που ήταν μέλη του Κόμματός του ότι δεν θα τον ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές. Υπήρχε και υπάρχει στην Κύπρο τέτοια τρομοκρατία από την ομάδα αυτή των «καθαρών» της Πίστης, που όποιος πλέον ασχοληθεί με το Βατοπαίδι και με τους εν Κύπρω εκπροσώπους του ήταν καταδικασμένος. Περνούσε από δίκες σε πολιτικά δικαστήρια, κάτι που απαγορεύεται από τους Κανόνες της Εκκλησίας για τους Μοναχούς και προγραφόταν ο ίδιος για το «πυρ το εξώτερον» της Κολάσεως.
Ακόμα και ίδιος ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος είχε θέσει κατά το παρελθόν το θέμα του Μητροπολίτου Αθανάσιου σήμερα σιωπά και προσπαθεί να κρατήσει «ισορροπίες» στην Ιερά Σύνοδο με Μητροπολίτες από την Ομάδα αυτή των καθαρών για να μπορεί να κυβερνά και να τους έχει και να τον έχουν στο χέρι.
Αλλά ήρθε το αναπάντεχο από την Ελλάδα και την Ελληνική Δικαιοσύνη και Πολιτική σκηνή. Εκεί τα ΜΜΕ δεν είναι τόσο εξαρτώμενα από την Ομάδα των Οπαδών της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου και άρχισαν να παιδεύουν το Βατοπαίδι. Σπαταλήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στην Ελλάδα χιλιάδες κιλά μελάνι και εκατοντάδες λεπτά τηλεοπτικού χρόνου για να περιγράφουν τα απερίγραπτα για την κοσμική και επιχειρηματική δράση των Βατοπαιδινών Πατέρων με τις υψηλές διασυνδέσεις και την κοινωνική και κοσμική παντοδυναμία τους. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι όλες οι επιχειρηματικές πράξεις της Μονής Βατοπαιδίου έγιναν με νόμιμες διαδικασίες. Όμως με αυτές τις διαδικασίες ο ισολογισμός της Μονής Βατοπαιδίου έχει ξεπεράσει τον ισολογισμό όλης της Εκκλησίας της Κύπρου. Αναδεικνύεται η πιο πλούσια και επιχειρηματικά δραστήρια Μονή όλης της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Αυτοί δηλαδή που κατηγορούσαν την περασμένη δεκαετία και παίδευαν και κάκιζαν την Κυπριακή Εκκλησία για τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες είναι σήμερα οι πρώτοι διδάξαντες στην Ελλάδα ξεπερνώντας κατά παρασάγγας την Ελληνική Εκκλησία αλλά ακόμα και αυτήν ταύτην την Κυπριακή. Τι έχουν να απαντήσουν για αυτό οι μυθοπλάστες οπαδοί τους στην Κύπρο, όταν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των Μονών και Μητροπόλεων της Κύπρου ήταν το κύριο επιχείρημά τους για να φανατίσουν και να τυφλώσουν τους οπαδούς τους για να επιβληθούν στην Κυπριακή Κοινωνία;
Φυσικά δεν μπορεί να περιμένει κανείς από τους οπαδούς του Εφραίμ και του Αθανάσιου στην Κύπρο, οι οποίοι τα τελευταία 18 χρόνια συνταράσσουν συνθέμελα την Κυπριακή Εκκλησία και Κοινωνία, να κάνουν δεύτερες σκέψεις και να σταματήσουν να υποστηρίζουν τους «Γέροντες» της Μονής Βατοπαιδίου. Θα συνεχίσουν να τους υποστηρίζουν διότι αυτοί έχουν ήδη τυφλωθεί από τους ιδίους. Αυτός ήταν άλλωστε και ο σκοπός και ο στόχος της αρχικής τους προπαγάνδας. Η δημιουργία ενός στρατού τυφλωμένων οπαδών, που θα περιβάλουν τους ίδιους ως οικονομική, πολιτική, εκκλησιαστική και κοινωνική ασπίδα για τις άνομες «παιδείες» με τις οποίες «παιδεύουν» σήμερα στην Κυπριακή Εκκλησία και Κοινωνία.

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)