«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Κυριακή 30 Αυγούστου 2009

Οί φόροι καί ο Ναός τού Αγίου Σάββα


Φόροι στην αλληλογραφία των Σέρβων για να τελειώσει ο ναός του Αγίου Σάββα

Οι Σέρβοι μέσα στη φτώχεια τους καλούνται να επωμισθούν και το οικονομικό βάρος της ανέγερσης του μεγαλύτερου ορθόδοξου ναού του κόσμου, ενός έργου ιδιαίτερα δαπανηρού λαμβανομένης υπόψη της δραματικής οικονομικής κατάστασης, που βρίσκεται η χώρα.
Η νέα ηγεσία αποφάσισε να συνεχίσει και να ολοκληρώσει την εκκλησία του Αγίου Σάββα στο κέντρο του Βελιγραδίου, που θεμελιώθηκε το 1936, και άρχισε να χτίζεται επί Μιλόσεβιτς, και για να εξασφαλίσει κονδύλια προσφεύγει στη φορολόγηση των πολιτών μέσω της αύξησης κατά 20% της τιμής των γραμματοσήμων! Αντιδράσεις στην κοινή γνώμη δεν εκδηλώθηκαν από την απόφαση της κυβερνήσεως να βάλει φόρους στην αλληλογραφία των πολιτών - η οποία είναι μεγάλη λόγω των εκατομμυρίων αποδήμων- υπέρ ενός έργου που στο κάτω-κάτω της γραφής δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως πρώτης ανάγκης στη δύσκολη συγκυρία που διανύει η Γιουγκοσλαβία.
Οι Σέρβοι υπομένουν αυτό το φορτίο αγόγγυστα. Γι' αυτούς ο Άγιος Σάββας είναι σύμβολο θρησκευτικό και εθνικό και η ηγεσία τους ξέρει καλά ότι μόνο πολιτικά ωφέλη θα έχει από την ολοκλήρωση του γιγαντιαίου ναού, καθώς πέραν της συμπαθείας των πιστών, θα ενισχύσει και τους δεσμούς της με την Ορθόδοξη Σερβική Εκκλησία, που ανέκαθεν είχε λόγο στα δημόσια πράγματα.
Όποιος βρεθεί στο Βελιγράδι και στρέψει το βλέμμα του προς το κέντρο της παλιάς πόλης θα αντικρίσει τον επιβλητικό τρούλο του Αγίου Σάββα, με τον δωδεκάμετρο επίχρυσο σταυρό στην κορυφή του.

Χτισμένος στο λόφο Βράτσερ, όπου κατά τα ιστορικά γεγονότα επί οθωμανικής αυτοκρατορίας κάηκαν τα λείψανα του Αγίου Σάββα,γιού του βασιλιά Στέφανου Νεμάνια, ο ναός είναι ορατός από κάθε σημείο του Βελιγραδίου. Όταν τα περασμένα χριστούγεννα ήχησαν για πρώτη φορά οι εξήντα τέσσερις καμπάνες, βάρους από εξίμιση κιλά ως εξίμιση τόνους, σκόρπισαν ρίγη θρησκευτικής και εθνικής συγκίνησης στον πληθυσμό του Βελιγραδίου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής αφού ο ήχος ακούγεται σε ακτίνα είκοσι περίπου χιλιομέτρων. Ο ναός αυτός καλύπτει μια έκταση ίσα με δύο γήπεδα του ποδοσφαίρου και οι φιλοδοξίες των σχεδιαστών ήταν να φτιάξουν τη μεγαλύτερη ορθόδοξη εκκλησία στον κόσμο.
Άρχισε να χτίζεται το 1936
Ο Αλεξάντερ Καραγιόργεβιτς παραχώρησε το χώρο στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Σερβίας για την ανέγερση του ναού, που άρχισε να χτίζεται το 1936, αλλά ήρθε ο πόλεμος και σταμάτησε.
Ο Τίτο δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον, για να έρθει ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς το 1989 ο οποίος για να εξασφαλίσει την υποστήριξη της εκκλησίας στα σχέδια του, έθεσε σε κίνηση τις διαδικασίες ολοκλήρωσης του ναού, που σήμερα έχει μεν χτιστεί ολόκληρος από μπετόν, πλην όμως παραμένει ημιτελής καθώς θα πρέπει να καλυφθεί από μάρμαρο, να φιλοτεχνηθεί στο εσωτερικό του, κ.λπ. Η σερβική ηγεσία έθεσε μεταξύ των πρώτων προτεραιοτήτων της την περάτωση του ναού του Αγίου Σάββα, αποφασισμένη να διαθέσει προς τούτο κονδύλια, τη στιγμή που το 40% του πληθυσμού βρίσκεται κάτω του ορίου της φτώχειας και το κράτος δυσκολεύεται να καταβάλλει ακόμα και τις συντάξεις.
Οι Σέρβοι είναι ένας βαθιά θρησκευόμενος λαός και οπωσδήποτε θα κατατάξουν πολύ ψηλά στην εκτίμηση τους εκείνον που θα τους φτιάξει μια εκκλησία, όμοια της οποίας δεν θα υπάρχει στον ορθόδοξο χριστιανικό κόσμο.
---
Τό ίδρυμα «Άγιος Σάββας» ήταν η οργάνωση πού χρηματοδοτούσε στις αρχές τού Μακεδονικού Ζητήματος τούς Βούλγαρους κομιτατζήδες.Δηλαδή Σέρβοι καί Βούλγαροι είχαν τότε συμφωνήσει γιά την μεταξύ τους μοιρασιά της Μακεδονίας.Αργότερα διαφώνησαν.

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)