«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2009

Οικονομική "συμμαχία" Εκκλησίας Κύπρου και Εμιράτου του Κατάρ !!!

Οικονομική "συμμαχία" Εκκλησίας Κύπρου και Εμιράτου του Κατάρ Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, σε συνέντευξη Τύπου, αναφέρθηκε στους υγιείς οικονομικούς δείκτες της Εκκλησίας της Μεγαλονήσου
Λευκωσία, του Αριστείδη Βικέτου

«Οι δηλώσεις κάνουν κακό», ήταν η απάντηση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσόστομου σε ερώτηση για θέμα επενδύσεων, που σχεδιάζει η Εκκλησία της Κύπρου με το Εμιράτο του Κατάρ. «Θέλουμε να αυξήσουμε τα εισοδήματα μας», περιορίστηκε να προσθέσει ο κ. Χρυσόστομος, ο οποίος μιλούσε το απόγευμα σε συνέντευξη τύπου μετά τη σημερινή συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου. Η Σύνοδος εξέτασε τους οικονομικούς λογαριασμούς για το 2008 της Αρχιεπισκοπής, των Μητροπόλεων και των Σταυροπηγιακών Μονών.

Σύμφωνα με στοιχεία, τα οποία παρουσίασε ο διευθυντής του Ελεγκτικού Τμήματος, κ. Ιωάννης Χαριλάου, το αποθεματικό της Εκκλησίας της Κύπρου στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ήταν 867 εκατομμύρια 707 χιλιάδες και 976 ευρώ

Ο κ. Χαριλάου έδωσε στους δημοσιογράφους συνοπτικό πίνακα των λογαριασμών, σύμφωνα με τους οποίους το 2008 τα έσοδα της Εκκλησίας της Κύπρου ήταν 46.012. 584 ευρώ και τα έξοδα 46.167. 043 ευρώ.

Το 2008 η Εκκλησία της Κύπρου διέθεσε για την μισθοδοσία των ιερέων 10.468.286 ευρώ.

Τα έσοδα από επενδύσεις και μερίσματα ανήλθαν στα 14.831.166 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία το 2008 η Εκκλησία της Κύπρου διέθεσε για εισφορές σε εκπαιδευτικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα , σε υποτροφίες, σε απόρους , ασθενείς κλπ πρόσωπα το ποσό των 5.198.435 ευρώ. Επίσης, η Εκκλησία της Κύπρου διέθεσε ένα εκατ. ευρώ ως εισφορά στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, αλλά το ποσό αυτό, όπως διευκρινίστηκε, δεν έχει εκταμιευθεί ακόμη.


Επισημαίνεται ότι το αποθεματικό της Εκκλησίας της Κύπρου το 2008 σημείωσε μείωση σε σχέση με το 2007, που ανερχόταν περίπου στο ένα δις ευρώ. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των λογαριασμών την μεγαλύτερη οικονομική ευρωστία διαθέτουν η Μονή Κύκκου με αποθεματικό το 2008, 555 εκ ευρώ και η Αρχιεπισκοπή Κύπρου με 123,8 εκ ευρώ. Το 2008 η Αρχιεπισκοπή είχε έσοδα 19.809.674 ευρώ και έξοδα 16. 909.536 ευρώ και η Ιερά Μονή Κύκκου έσοδα 9. 803.258 ευρώ. Ωστόσο, η Μονή κατέγραψε έξοδα 12.061.064 ευρώ.

Για φόρους προς το κράτος η Εκκλησία της Κύπρου πλήρωσε 6.868.609 ευρώ.

Ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος δήλωσε ότι το 2008 ήταν θετικό από οικονομικής άποψης για την εκκλησία της Κύπρου και πρόσθεσε ότι η Εκκλησία θα επεκτείνει τις δραστηριότητες της για να υπηρετεί το ποίμνιο της. «Στόχος μας είναι το νοικοκύρεμα και η μεγαλύτερη προσφορά στο λαό», τόνισε

Ο Κύπρου Χρυσόστομος ανέφερε ότι το 2009, λόγω της οικονομικής κρίσης, θα γίνουν «αιματηρές οικονομίες» σε όλα τα έξοδα. Ωστόσο, πρόσθεσε θα υπάρξει ειδικό κονδύλι, για τη φιλοξενία στην Κύπρο νέων ευρωβουλευτών και Ευρωπαίων Επιτρόπων για να ενημερωθούν για τις θέσεις της Εκκλησίας στο κυπριακό και στο θέμα της σύλησης των ναών και μνημείων στο κατεχόμενο τμήμα της νήσου.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Amen.gr για την εξαγγελία του περασμένου Οκτωβρίου για κάλυψη από την Εκκλησία της Κύπρου της μισθοδοσίας του ιερού κλήρου της Εκκλησίας της Αλβανίας, ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ανέφερε ότι έγινε κάποια οικονομική μελέτη. Ωστόσο, είπε ότι με την οικονομική κρίση «δεν θα ήταν φρόνιμο να προχωρήσουμε, θα περιμένουμε λίγο».

Σε άλλη ερώτηση μας για το Γραφείο της Εκκλησίας της Κύπρου στις Βρυξέλλες ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος απάντησε ότι για την αγορά και ανακαίνιση του κτιρίου δαπανήθηκαν περίπου 5 εκ. ευρώ και υπολογίζεται ότι τα λειτουργικά του έξοδα ετησίως θα είναι περίπου 200 χιλιάδες ευρώ.

Ειδήσεις - Οικονομική "συμμαχία" Εκκλησίας Κύπρου και Εμιράτου του ...

ΤΙ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΘΕΟ ΤΟΥΣ!!!

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)