«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Σάββατο 15 Μαΐου 2010

«Οί χριστιανοί αγύρτες ανακάλυψαν τον ...βυζαντινό Ελληνισμό»

Βρήκα κάτι καλό (νυχτιάτικα) από το 40blog :mrgreen: 
Καλή διασκέδαση!

«Είμαστε περικυκλωμένοι από κινδύνους δεν πρέπει ...τώρα να τσακωνόμαστε»

Οι χριστιανοί δημαγωγοί διατείνονται ότι «είμαστε περικυκλωμένοι από τόσους εχθρούς, είμαστε σε περίοδο κρίσης και άρα να μείνουμε ενωμένοι». Επί 17 αιώνες που μας έσφαζαν δεν έτρεχε τίποτε, τώρα που καταρρέουν τους έπιασε η συμπόνοια για τους Έλληνες. Το 1453 αρνήθηκαν να ενωθούν με τους καθολικούς και προτίμησαν να υποδουλωθούν στους Τούρκους. Εξόντωσαν ανηλεώς ακόμα και κοντινές τους αιρέσεις όπως τους αρειανιστές, τους μονοφυσίτες, τους παυλικιανούς, και τόσους άλλους. Σε όλη τους την ιστορία θέλησαν να μείνουν μοναδικοί κυρίαρχοι στην θρησκευτική ζωή του τόπου σφάζοντας τους ετεροδόξους, τώρα θυμήθηκαν την ενότητα; Τώρα που πνέουν τα λοίσθια; Όταν μας έσφαζαν γιατί δεν μιλούσαν για ενότητα; Όταν έσφαζαν τους αρειανιστές και τους παυλικιανούς γιατί δεν μιλούσαν για ενότητα; Όταν έκαναν τις σταυροφορίες και έσφαζαν εκατομμύρια αθώους γιατί δεν μιλούσαν για ενότητα; Τώρα είναι αργά, τώρα υπάρχουν ανοικτοί λογαριασμοί που χρήζουν εκκαθαρίσεως.

Και δεν είμαστε μόνοι, υπάρχουν ένα σωρό εχθροί της ορθοδοξίας που θα τους δούμε με ικανοποίηση να την κτυπούν αλύπητα απ’ όλες τις πλευρές. Αν κάποιος νομίζει ότι τα παραπάνω λόγια είναι σκληρά για την ορθοδοξία ας σκεφθεί ότι η ορθοδοξία δεν έχει αναγνωρίσει κανένα έγκλημα κατά των Ελλήνων. Δεν έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη(σε αντίθεση με τον Πάπα που ζήτησε συγγνώμη) και συνεχίζει με θράσος να έχει για αγίους όλους τους δολοφόνους των Ελλήνων όπως τον Θεοδόσιο Α’. Επιπλέον με τους Μεταξικούς νόμους μάς έθεσε εκτός νόμου και αν σήμερα μπορούμε να εμφανιζώμαστε δημοσίως αυτό οφείλεται στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και όχι στην ανοχή του παπαδαριού.

Συμπέρασμα: ενότητα με τους εχθρούς του Ελληνισμού ισοδυναμεί με εσχάτη προδοσία.

6. Η τακτική της μισής αλήθειας

Οι χριστιανοί δημαγωγοί χρησιμοποιούν ευρέως την τακτική της μισής αλήθειας που ισοδυναμεί με ένα μεγάλο ψέμμα. Λέγουν ότι η αρχαία Ελλάδα ανέπτυξε πολύ μεγάλο πολιτισμό(δηλαδή λέγουν μία αλήθεια) για ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΕΝΑ ΨΕΜΜΑ: ότι ο χριστιανισμός είναι η συνέχεια του Ελληνισμού.

Σου λέγουν μία αλήθεια για να σε δελεάσουν, να σε παγιδεύσουν και να σου ρίξουν το δηλητήριο του ιουδαιοχριστιανισμού.

7. Οι χριστιανοί αγύρτες ανακάλυψαν τον ...βυζαντινό Ελληνισμό

Ο Βασίλης Μισύρης, γνωστός βυζαντινολάτρης, ανακάλυψε τον βυζαντινό Ελληνισμό(!), όπως λέμε ναζιστικός Ελληνισμός (επειδή οι Ναζί θαύμαζαν την Ακρόπολη), όπως λέμε οθωμανικός Ελληνισμός, όπως λέμε κομμουνιστικός Ελληνισμός, και τόσοι άλλοι «Ελληνιστικοί» πολιτισμοί...

Γιατί αυτοί οι βυζαντινολάτρεις κυκλοφόρησαν αυτό το σύνθημα; Πού στηρίζονται; Πρώτον κατάλαβαν ότι οι Έλληνες δεν τρώνε κουτόχορτο και δεν αποδέχονται την εξίσωση βυζάντιο=Ελλάδα. Προσπάθησαν λοιπόν να βρούν κάτι που να μήν κτυπάει τόσο άσχημα στο αυτί, όσο η λέξη βυζάντιο. Και ανακάλυψαν τον βυζαντινό Ελληνισμό. Πού στηρίζονται για να κυκλοφορήσουν τέτοιο ψέμμα; Θα σου πουν ότι οι Έλληνες δεν χάθηκαν με το βυζάντιο, συνέχισαν να παράγουν τέχνη, τραγούδια μουσική, κτλ. Το ίδιο όμως ισχύει επί Φραγκοκρατίας, γιατί δεν μιλούν για φραγκικό Ελληνισμό; Επίσης οι Έλληνες δεν χάθηκαν επί Τουρκοκρατίας, διατήρησαν όσο μπορούσαν τα ήθη και τα έθιμα τους. Γιατι δεν μιλούν για οθωμανικό Ελληνισμό; Το ίδιο συνέβη και επί σταλινικής – κομμουνιστικής δικτατορίας στον Εύξεινο Πόντο. Οι Έλληνες Πόντιοι διατήρησαν όσο μπορούσαν τα ήθη και τα έθιμά τους, γιατί δεν μιλούν οι βυζαντινολάτρεις για κομμουνιστικό Ελληνισμό;

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο νέος φωστήρας του «βυζαντινού πολιτισμού», σε εκπομπή του στο Blue Sky απολογήθηκε λέγων: «Μα πώς να το κάνουμε ...το βυζάντιο είναι ο... μεσαιωνικός Ελληνισμός(!!)». Μάλιστα, μέχρι εκεί φτάνει το θράσος των βυζαντινολατρών, χρεώνουν τον μεσαιωνικό σκοταδισμό του βυζαντίου όχι στον χριστιανισμό αλλά στον...Ελληνισμό!!! «Μεσαιωνικός Ελληνισμός» φώναξε ο βυζαντινολάτρης που παριστάνει και τον αρχαιολάτρη. Έτσι εξαργυρώνει τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών που κάνει στα παιδάκια, με ύβρεις κατά του Ελληνισμού.

Αυτοί οι βυζαντινολάτρεις γιατί δέν ανακάλυψαν το ρωμαϊκό Ελληνισμό(εμείς δεν αποδεχόμαστε τέτοια φρασεολογία, απλώς κάνουμε αντιστοιχίες) μεταξύ -146 και +324, όταν οι Ρωμαίοι εθνικοί μας άφηναν να ασκούμε την λατρεία μας και δεν έκαιγαν βιβλιοθήκες και φιλοσόφους; Τότε δεν υπήρχε ρωμαϊκός Ελληνισμός; Μόλις τα Ρωμαϊκά χριστιανικά κτήνη άρχισαν να καίνε ανθρώπους, ναούς και βιβλία τότε ανακάλυψαν αυτοί οι κύριοι τον βυζαντινό Ελληνισμό. Είναι ολοφάνερο ότι πριν τον «Μέγα» Κωνσταντίνο όλοι οι αυτοκράτορες για τους χριστιανούς είναι κακοί(ως ειδωλολάτρες) και ο Ελληνισμός θεωρείται υπόδουλος, ενώ μετά τον Κωνσταντίνο όλοι οι αυτοκράτορες πλήν του Ιουλιανού θεωρούνται από τους χριστιανούς αγγελούδια (ως χριστιανοί) και ο Ελληνισμός θεωρείται ...ελεύθερος. Τότε ...μεγαλουργεί(!!) ο βυζαντινός Ελληνισμός, κατά την άποψη των βυζαντινολάτρών. Μόλις άρχισαν τα βυζαντινά κτήνη την γενοκτονία των Ελλήνων...

Στο μόνιμο ψέμμα των χριστιανών δημαγωγών ότι τα εγκλήματα τα έκαναν λίγοι φανατικοί απαντούμε ότι απ’ όπου και αν πέρασε η χριστιανική λαίλαπα αφάνισε ανθρώπους και πολιτισμούς: Ρωσία, Γερμανία, Βρεττανία, Λατινική Αμερική. Εμείς δεν ισχυρισθήκαμε ποτέ ότι σφαγές έγιναν μόνον στην Ελλάδα. Είναι σαν να μας λέγουν οι χριστιανοί ότι τα εγκλήματα που διαπράτουν σήμερα οι μουσουλμάνοι δεν οφείλονται στην μισαλλόδοξη εκπαίδευση που παίρνουν αλλά οφείλονται στα πρόσωπα.

Τα εγκλήματα του Ισλάμ και του χριστιανισμού δεν οφείλονται στα εκάστοτε πρόσωπα, αλλά στην μισαλλόδοξη ιδεολογία που εκπροσωπούν.

Ο κύριος Γ. Γεωργαλάς σε πρόσφατο βιβλίο του με τίτλο «Ελλήνων θρησκεία» προσπαθεί να φοβίσει τους Έλληνες γράφοντας ότι η αναβίωση του Δωδεκαθέου θα κάνει κακό στον Ελληνισμό λόγω «διχασμού των Ελλήνων». Απαντούμε: η αναβίωση της Πατρώας Θρησκείας θα κάνει πολύ κακό στην ορθοδοξία και πολύ καλό στην Ελληνισμό. Κακό στον Ελληνισμό κάνει η ορθοδοξία γιατί προπαγανδίζει ιουδαϊκές θεωρίες. Εκτός και αν καταφέρει να μας πείσει ο κ. Γεωργαλάς ότι ο Ελληνισμός δεν εκπροσωπείται από την πνευματική του μήτρα την Ελληνική Θρησκεία, αλλά από τον σφαγέα του τον χριστιανισμό.

Πάντως για να μην ανησυχεί ο κ. Γεωργαλάς περί ενδεχομένου «διχασμού» των Ελλήνων δεν έχει παρά να επιστρέψει στην Εθνική μας Θρησκεία ώστε να πάψει να είναι διχασμένη προσωπικότητα. Όταν επιστρέψουν όλοι οι Έλληνες στην Εθνική τους Θρησκεία δεν θα υπάρχει θέμα «διχασμού». Μόνον να μην περιμένουν οι χριστιανοί από εμάς να γίνουμε χριστιανοί, γιατί θα περιμένουν μέχρι την Εκατομμυριοστή Δευτέρα Παρουσία(και βάλε). Οι Έλληνες χριστιανοί κάποτε θα γίνουν όλοι Έλληνες στο θρήσκευμα, το αντίστροφο αποκλείεται.

Πάει πια ο καιρός που ο χριστιανισμός έκαιγε ζωντανούς τους Έλληνες τώρα θα πρέπει να δώσει μάχη με ίσα όπλα. Αλλά δεν μπορεί να δώσει καμμία μάχη. Βρίσκεται στο τέλος της ζωής του.

Οι χριστιανοί ξέρουν πολύ καλά ότι ο χριστιανισμός έχει κρεμάσει μία ταμπέλα στην πόρτα του που γράφει «Ζητείται νεκροθάφτης».

Δεν μένουν πολλά χρόνια ζωής στον χριστιανισμό, ήδη ο πολιτικός χάρτης της Ευρώπης με απόφαση της Ε.Ε. δεν περιλαμβάνει τον χριστιανισμό ως πολιτιστικό στοιχείο της Ευρώπης.

8. «Όχι στον... διχασμό»

Οι χριστιανοί συκοφάντες των Ελλήνων, κλαψουρίζουν ότι στρέφουμε τον κόσμο μακριά από τα πραγματικά του προβλήματα, δηλαδή τα πραγματικά προβλήματα του λαού σύμφωνα με τους χριστιανούς δημαγωγούς είναι το οικονομικό, η ανεργία, η υγεία κτλ. Αυτό είναι μέγα ψεύδος. Το πραγματικό πρόβλημα του Ελληνικού έθνους είναι η πολιτιστική του ταυτότητα. Δηλαδή ότι ιουδαΐζει, ότι δεν μπορεί να παράγει πολιτισμό λόγω της ανθελληνικής ορθοδοξίας που το στραγγαλίζει. Ότι λατρεύει ως αγίους τους σφαγείς του, ότι κάθησε αιώνες υπόδουλο σε βυζαντινούς και τούρκους εξ αιτίας των δεσποτάδων. Εάν το έθνος μας δεν αποβάλει το χριστιανικό δηλητήριο που το σκοτώνει δεν θα επιζήσει. Χωρίς θεραπεία από την χριστιανική αρρώστεια δεν πρόκειται να ορθοποδήσουμε ποτέ. Δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει ένα έθνος που αποκαλεί αδελφούς τους ορθοδόξους Σλαύους, και εχθρούς-ειδωλολάτρες τους ευσεβείς της Ελληνικής Θρησκείας. Για την ορθοδοξία αδελφοί δεν είναι οι Έλληνες καθολικοί, οι Έλληνες μουσουλμάνοι, οι Έλληνες Εθνικοί κλπ, αλλά οι ...ορθόδοξοι Σέρβοι. Και μετά με απύθμενο θράσος μάς κατηγορούν ότι εμείς διασπούμε την ... εθνική ενότητα!!!

IV. Τα ψέμματα των χριστιανών δημαγωγών για τους παπάδες

1. «Άλλο ο χριστιανισμός ...άλλο οι εκπρόσωποί του»

Οι χριστιανοί παπάδες χρησιμοποιούν το εξής τέχνασμα: όποτε τους κατηγορούμε για τα εγκλήματά τους (π.χ. επίσκοπος Κύριλλος-Υπατία) λέγουν «άλλο ο χριστιανισμός άλλο οι εκπρόσωποί του». Όταν κατηγορούμε τον Χριστόδουλο για μισαλλοδοξία μάς λέγουν ότι στο πρόσωπό του κτυπούμε την ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Όποτε δεν τους συμφέρει διαχωρίζουν τον χριστιανισμό από τους παπάδες και όποτε τους συμφέρει τον ταυτίζουν με τους παπάδες.

Οι παπάδες των ορθοδόξων κατηγορούν τον Πάπα για το «αλάθητο» ενώ συγχρόνως αυτοί διδάσκουν ότι κατέχουν την μόνη αλήθεια, όλοι οι άλλοι είναι αιρετικοί. Από το σύμβολο της πίστεως(το δόγμα τους) δεν μπορεί να προστεθεί ούτε να αφαιρεθεί τίποτε, ούτε μία λέξη. Ποιοί κατηγορούν τον Πάπα για «αλάθητο»; οι «αλάθητοι» σκοταδιστές...

Τον τελευταίο καιρό οι παπάδες δίνουν μία προπαγανδιστική μάχη να πείσουν τους Έλληνες ότι τάχα πρέπει να διατηρήσουν την εθνική τους ταυτότητα μέσα στην παγκοσμιοποίηση. Προσοχή Έλληνες, όταν οι παπάδες μιλάνε για εθνική ταυτότητα εννοούν την ιουδαιοχριστιανική θρησκευτική ταυτότητα που μας επέβαλαν δια σφαγών. Την αποκαλούν εθνική γιατί δεν μπορούν να την πουν με το πραγματικό της όνομα.

Εμείς σίγουρα θα διατηρήσουμε την εθνική μας ταυτότητα, δεν φοβόμαστε τίποτε. Επιζήσαμε μέσα στο βυζάντιο και διατηρήσαμε την εθνική μας ταυτότητα και θα φοβηθούμε τώρα; Οι παπάδες όμως φοβούνται μήπως οι Έλληνες απωλέσουν την ιουδαιοχριστιανική τους ταυτότητα γι’ αυτό κλαψουρίζουν με κροκοδειλίσια δάκρυα. Η εθνική ταυτότητα των Ελλήνων θα διατηρηθεί μέσα από την Εθνική μας Θρησκεία, όχι μέσα από την ιουδαϊκή αίρεση των ναζωραίων.

Το θράσος μάλιστα των παπάδων ξεπερνάει κάθε όριο όταν λέγουν ότι θα χαθεί ο πολιτιστικός όρος «Έλλην»!!!, την στιγμή που επί 1000 έτη βυζαντινής λαίλαπας ο όρος «Έλλην» αποτελούσε ποινικό αδίκημα τιμωρουμένου διά της ποινής του θανάτου. Δηλαδή δεν χάθηκαν οι Έλληνες όταν τους έκαιγαν ζωντανούς οι βυζαντινοί και θα χαθούν τώρα επειδή ο κ. Σημίτης αφαίρεσε το Χ.Ο. από τις ταυτότητες; Οι χριστιανοί δημαγωγοί δυσκολεύονται να χωνέψουν ότι η Ιερά μας Πατρίδα δεν είναι τσιφλίκι του ιουδαιοχριστιανισμού.

2. Μήν καταπατάτε τα δικαιώματά...τους

Και τώρα κρατηθείτε. Το άκρον άωτον της χριστιανικής υποκρισίας: Οι παπάδες των ορθοδόξων που επί 17 αιώνες καταπατούν(σφάζοντας) τα θρησκευτικά δικαιώματα των άλλων θρησκειών, υποστηρίζουν ότι η μή αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες αποτελεί ...καταπάτηση των θρησκευτικών τους δικαιωμάτων(!!!). Ναί, γιατί χριστιανισμός σημαίνει ...φως. Μόνο που το φώς του χριστιανισμού είναι σαν της πυγολαμπίδας, χρειάζεται σκοτάδι γύρω του για να φαίνεται...

Όχι απλώς ελεύθεροι, αλλά η βυζαντινή αυτοκρατορία είναι δική μας, είναι...ελληνική!!! Πώς έγινε αυτό, μόνον ένας Γιαχβέ το ξέρει και οι χριστιανοί βυζαντινολάτρεις.


ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)