«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Παρασκευή 14 Μαΐου 2010

Οί Πελασγοί-Ιλλυριοί Αλβανοί έχουν δικαίωμα επί τού Κοσσυφοπεδίου

Κλικάρετε την εικόνα σε περίπτωση που θέλετε να δείτε αυτούσιο το άρθρο που όμως είναι στην αλβανική

γλώσσα.

H αλβανική εφημερίδα ‘korrieri.’ σε περίοπτη θέση δημοσιεύει ένα κείμενο του καθηγητή Δρ Mehdi Hyseni, ότι είναι προς το συμφέρον του Βατικανού να ακολουθήσει το παράδειγμα των ΗΠΑ και της Δυτικής Ευρώπης που αναγνώρισαν το Κοσσυφοπέδιο, «χωρίς τύψεις και χωρίς κανένα πόνο για το Βελιγράδι και την Εκκλησία τους, τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία που καταδυναστεύει επί αιώνες τα Βαλκάνια», όπως γράφει χαρακτηριστικά.

«Δεν καταλαβαίνουμε γιατί η Καθολική Εκκλησία με τον καρδινάλιο Walter Kasper και το Βατικανό έχουν τόσο μεγάλο πόνο και δίνουν τόση μεγάλη σημασία στη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία και βρίσκονται σε αντίθεση με τους Αλβανούς του Κοσσυφοπεδίου»…, θα σημειώσει ο συντάκτης του κειμένου και θα συνεχίσει:

«Δεν γνωρίζω γιατί αυτή η γεωγραφική περιοχή των Ιλλυριών- Αλβανών, αποτελεί κατά τον καρδινάλιο Walter Kasper «λίκνο» ή «πληγή», είτε πόνος των Σέρβων, μια περιοχή η οποία επί έναν αιώνα αποτέλεσε αποικία της Μεγάλης Σερβίας, στην καρδιά της Ευρώπης, τόσο μέσα στο μεσαίωνα όσο και τη νεότερη περίοδο (1878-1999).

Οι Σέρβοι αποικιοκράτες ‘φωνάζουν’ για το Κοσσυφοπέδιο, όχι για τα ιερά και τα υπολείμματα της εκκλησίας τους αλλά για το ορυχείο Trepca το οποίο έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού, αργύρου, ψευδαργύρου μολύβδου κλπ.

Αυτό είναι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της Μεγάλης Σερβίας (1922-1999) και όχι τα μοναστήρια (Decani, Peja, Gracanica και Gazimestani) που χτίστηκαν και εμπλουτίστηκαν στη διάρκεια των χρόνων της Γιουγκοσλαβίας.

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο η αναγνώριση ενός κράτους από άλλο αποτελεί μια εθελοντική πράξη και δεν έχει δικαίωμα κανείς να επιβάλλει σε άλλο κράτος, την αναγνώριση αυτή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεξαρτησίας. Η διεθνής αυτή νομική αρχή ισχύει και για το Βατικανό, ως απόρροια του διεθνούς δικαίου.

Και το Βατικανό μέχρι τώρα δεν έχει αναγνωρίσει τη Δημοκρατία του Κοσσυφοπεδίου.

«Έχουμε, όμως, καθήκον και δικαίωμα να αντιδράσουμε στην ανακοίνωση του Walter Kasper, που είναι μέλος της Συμβουλίου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας του Πάπα, όταν ισχυρίζεται ότι «το Κοσσυφοπέδιο είναι σοβαρά τραυματισμένο και πονά για αυτό η Ορθόδοξη Σερβική Εκκλησία και ότι αποτελεί κοιτίδα της σερβικής Ορθοδοξίας»

Και ο συντάκτης θα αντιδράσει:

«Αυτή η δήλωση του καρδιναλίου Walter Kasper δείχνει ότι δεν αναγνωρίζει την ιστορία του Κοσσυφοπεδίου. Από που έχει εκλάβει το δικαίωμα και το συμπέρασμα ότι το Κοσσυφοπέδιο είναι λίκνο της Σερβικής Ορθοδοξίας;

Γιατί ο καρδινάλιος Walter Kasper υποστηρίζει ένα κράτος και μια εκκλησία που επί αιώνες όλες οι κρίσεις, οι συγκρούσεις, οι αιματηροί πόλεμοι στη βαλκανική χερσόνησο προκλήθηκαν από αυτούς. Κι αυτό το βλέπουμε από τους τρεις τελευταίους πολέμους και της γενοκτονικής σερβικής επίθεσης κατά της Κροατίας, της Βοσνίας και αυτή του Κοσσυφοπεδίου (1989-1999).

Το Βατικανό θρηνεί για το σερβικό κράτος και τη σερβική εκκλησία που είναι οι κύριοι ένοχοι για την Κροατία, τη Βοσνία και το Κοσσυφοπέδιο που μετέτρεψαν σε ποταμούς αίματος με εκατοντάδες χιλιάδες θύματα και μαζικών τάφων!

Οφείλει να ζητήσει συγνώμη ο κ. Walter Kasper για τη δήλωσή του ότι ο Κοσσυφοπέδιο είναι λίκνο των Σέρβων και της σερβικής εκκλησίας γιατί το Κοσσυφοπέδιο είναι λίκνο των Πελασγών-Ιλλυριών-Αλβανών».

Ο συντάκτης στη συνέχεια αναφέρεται σε ιστορικά στοιχεία για την περιοχή του Κοσσυφοπεδίου όπως παρουσιάζονται από τους βυζαντινούς συγγραφείς και θα συνεχίσει στη μακροσκελή αναφορά του:

Οι Πελασγοί-Ιλλυριοί Αλβανοί έχουν δικαίωμα επί του Κοσσυφοπεδίου και όχι οι Σέρβοι και η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία, που έχουν εκσερβίσει τους κατοίκους και συμπεριφέρονταν ως αποικιοκράτες στους εθνικά Αλβανούς του Κοσσυφοπεδίου.

Και αν ο καρδινάλιος Walter Kasper εξακολουθεί να μην γνωρίζει την ιστορία του Κοσσυφοπεδίου ας διαβάσει την ιστορία από το βιβλίο του καθηγητή Δρ Noel Malcolm «Σύντομη ιστορία του Κοσσυφοπεδίου»- 1999. και το βιβλίο του Δρ Frank Muenzel « Το Διεθνές Δίκαιο και η ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου».

Γιατί χωρίς την ανάγνωση των δύο αυτών βιβλίων ο αγαπητός κ. Walter Kasper δεν γνωρίζει τη σημαίνει Κοσσυφοπέδιο!

Πέρα από την τρομοκρατία, τη γενοκτονία και την εθνοκάθαρση των Αλβανών (1912-1999) πρέπει να παραδεχτούν και το σερβικό κράτος και η Ορθόδοξη Σερβική Εκκλησία πως η αποικία τους, το Κοσσυφοπέδιο, έχει χαθεί για πάντα. Αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να την παραδεχθούν!

Τέλος, ούτε ο καρδινάλιος Walter Kasper ούτε το Βατικανό πρέπει να αισθάνονται οποιαδήποτε πόνο για τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία και τους Σέρβους όταν πρόκειται για το Κοσσυφοπέδιο, γιατί οι Σέρβοι από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχαν μια προνομιακή σχέση στα Βαλκάνια.

Και τα περί σερβικού Κοσσυφοπεδίου είναι θρύλοι αιώνων οι οποίοι βασίζονται σε ψευδή στοιχεία για τη λεγόμενη Јужна Србија (νότιο Σερβία).


ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)