«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Πέμπτη 27 Μαΐου 2010

Το πιό αγαπημένο αλβανικό πολυφωνικό τραγούδι


το πιο αγαπημένο αλβανικό πολυφωνικό τραγούδι

Δημοσίευση από ΑΠΕΙΡΟΣ στό Τρι 22 Jan 2008, 4:12 pm
κάναμε πολλά χιλιόμετρα νύχτα ταξιδέυοντας ακούγοντας το "ΓΙΑΝΝΙΝΟ", το πιο αγαπημένο μας αλβανικό τραγούδι. πολλές φορές το ζητήσαμε ξανά και ξανά για να το ακούσουμε από τον ARIAN SHEHU και τους Αργυροκαστρίτες. Πριν λίγο καιρό το βάλαμε στην ΗΧΟΘΗΚΗ κι είδαμε ότι ανάλογα νιώθουν όσοι το ακούνε. Ο Κώστας ζήτησε τους στίχους και δου΄λεύοντας σήμερα στο Αρχείο Πολυφωνικού Τραγουδιού πέσαμε πάνω σε μια απομαγνητοφώνηση μιας πρόχειρης μετάφρασής του:

3/7/2002
ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΕΟΙ
ΤΙ ΕΙΔΑΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΕΝΩΝ;
τι είδαν τα μάτια των Γιάννενων;
Ήταν Παρασκευή, πέντε πηγάδια στη χαράδρα
Ζενέλ Τσέλιος με το σύντροφό του, το Τζιβελού
Έσπασε μέσα στη μέση το ταμπούρι, το τούρκικο φυλάκιο
και ξάπλωσε κάτω το γνωστό πασά

η μετάφραση είναι πρόχειρη και πιθανά λαθεμένη σε σημεία της. θα επανέλθουμε...


Απ: το πιο αγαπημένο αλβανικό πολυφωνικό τραγούδι

Δημοσίευση από ΑΠΕΙΡΟΣ στό Τρι 22 Jan 2008, 8:02 pm
επανήλθαμε!
μετάφραση του τραγουδιού από τη γαλλική του μετάφραση στο δίσκο ALBANIE της CHANT DU MONDE
Τι είδαν τα μάτια των Ιωαννίνων;
Για-Γιάννενα
στα πέντε πηγάδια ανάμεσα στα δύο βουνά;
ο ZENEL CELUA με το σύντροφό του
ο ΖENEL με τον αφερφό του
και ο γενναίος JACE MAVROVE
έσκισαν στα δύο το ταμπούρι
όταν σκότωσαν τον πασά
και τα Γιάννενα ανακήρθξαν τους ήρωες...

Σημειώσεις από άλλο δίσκο, γαλλικό κι αυτό, τον ENSEMBLE TIRANA.
Γιάννενα: πόλη ελληνική στα αλβανικά σύνορα (!)
YACE MAVROVA αλβανός ήρωας
ταμπούρι παλαιό όνομα που περιγράφει τον οθωμανικό στρατό
στον ίδιο δίσκο σημειώνεται ότι πρόκειται για ιστορικό τραγούδι από την περιοχή της Αυλώνας, τετράφωνο πολυφωνικό του 18ου αιώνα. στο δίσκο αυτό ο πρώτος στίχος του τραγουδιού μεταφράζεται στα γαλλικά αλλιώς: "τα Γιάννενα δεν μπορούν να πσιτέψουν στα μάτια τους"Απ: το πιο αγαπημένο αλβανικό πολυφωνικό τραγούδι

Δημοσίευση από kolios στό Πεμ 07 Feb 2008, 11:55 am
Το τραγούδι στα Αλβανικά έχει ως εξής :
Janines c' i panë sytë
Ishte e premte ajo ditë
Të pesë puset ne grykë
Zenel Celua vet i dytë
Zeneli me të Velcionë
Dhe trimi Jace Mavrovë
Cau mes për mes taborë
Kur shtiu pashanë e njohne

Σε μετάφραση :
Στα Γιάννινα τι είδαν τα μάτια μου
ήταν Παρασκευή αυτή η μέρα
Στα Πέντε Πηγάδια στον αυχένα
Ο Ζενέλ Τσέλιου ο ίδιος, ο δεύτερος
Ο Ζενέλ με τον Βελτσιόν
και το παλικάρι ο Γιάτσε Μαβρόβε
Έσκισαν στη μέση το ταμπούρι
Όπου ξάπλωσαν (σκότωσαν) τον γνωστό Πασά.

Tα Πέντε Πηγάδια βρίσκονται 40 περίπου Κm Ν Ν/Α των Ιωαννίνων, όπου υπάρχει και παλιό τουρκικό φυλάκιο.

Το αλβανικό αυτό πολυφωνικό τραγούδι το αποδίδει υπέροχα ο γνωστός αλβανός τραγουδιστής πολυφωνικών Ναζίφ Τσέλια με πολυφωνικό συγκρότημα Βρανίστα


Απ: το πιο αγαπημένο αλβανικό πολυφωνικό τραγούδι

Δημοσίευση από kolios στό Πεμ 07 Feb 2008, 11:59 am
Γράφω πάλι στα Αλβανικά το τραγούδι διότι το γράμμα "e" είναι το e άφωνο
Το τραγούδι στα Αλβανικά έχει ως εξής :
Janines c' i pane syte
Ishte e premte ajo dite
Te pese puset ne gryke
Zenel Celua vet i dyte
Zeneli me te Velcione
Dhe trimi Jace Mavrove
Cau mes per mes tabore
Kur shtiu pashane e njohne


Απ: το πιο αγαπημένο αλβανικό πολυφωνικό τραγούδι

Δημοσίευση από nikolas στό Τετ 20 Feb 2008, 12:10 pm
Η ιστορία του τραγουδιού ΓΙΑΝΝΙΝΑ.

Είναι πολυφωνικό τραγούδι της Λιαπουριάς (Ν/Δ Αλβανία). Δεν είναι του 18ου αιώνα αλλά του 19ου.

Ο Ζενέλ Τσέλιο και ο Γιάτσε Μαβρόβε ήταν Αλβανοί αντάρτες που πολεμούσαν ενάντια στον Τούρκο κατακτητή.

Σκότωσαν έναν υψηλόβαθμο αξιωματικό τούρκο.
Η είδηση έφτασε στην Κωσταντινούπολη, και ο Σουλτάνος έστειλε έναν πασά για να τους πιάσει και να τους σκοτώσει.

Η μάχη έγινε στα Πέντε Πηγάδια Νότια των Ιωαννίνων. Εκεί υπάρχει ακόμα ερειπωμένο ένα οθωμανικό φυλάκιο.

Στη μάχη οι Αλβανοί νίκησαν τους Τούρκους ολοκληρωτικά.
Οι Αλβανοί έπιασαν τον Τούρκο πασά. Αυτός περιφρονητικά τους είπε « Όταν εμείς οι Τούρκοι σφάξαμε τον Αλή Πασά, αυτός σφάδαζε σαν γομάρι.» Και γέλασε κοροϊδευτικά.

Τότε οι Αλβανοί , οργισμένοι του είπανε ότι ο Αλής Πασάς κατάγονταν από τα μέρη τους, έβγαλαν τα σπαθιά και τον σκότωσαν.
Αργότερα πιάστηκαν και τους έκοψαν τα κεφάλια στα Γιάννενα.


ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)