«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Δευτέρα 31 Μαΐου 2010

Μιλόσεβιτς καί Κοσσυφοπέδιο

Η βίαιη καταστολή του Μιλόσεβιτς και ο δρόμος προς τον πόλεμο

15/12/2006

Λιγότερο από δυο χρόνια από τη στιγμή που ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς αποτέλεσε ηγετική πολιτική φυσιογνωμία στη Σερβία και την πρώην Γιουγκοσλαβία, ο υψηλός βαθμός αυτονομίας που είχε εκχωρηθεί το 1974 στο Κοσσυφοπέδιο ανακλήθηκε. Κατέχοντας σχεδόν ίδια δικαιώματα με τις έξι Γιουγκοσλαβικές ομοσπονδιακές δημοκρατίες για περίπου 15 χρόνια, το Μάρτη του 1989 η επαρχία τέθηκε υπό τον άμεσο έλεγχο του Βελιγραδίου.

(BBC, CNN, AP, Υπουργείο Εξωτερικών ΗΠΑ, KFOR, Wikipedia, Encarta)

photo

Ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς παραθέτει ομιλία σε συγκεντρωμένους εθνικιστές, στις 19 Νοεμβρίου του 1988 στο Βελιγράδι. Ο Μιλόσεβιτς, τότε αρχηγός του Σερβικού Κομουνιστικού Κόμματος, πραγματοποιούσε εκστρατεία για κατάργηση του καθεστώτος αυτονομίας του Κοσσυφοπεδίου. [Getty Images]

Λιγότερο από δυο χρόνια από τη στιγμή που ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς αποτέλεσε ηγετική πολιτική φυσιογνωμία στη Σερβία και την πρώην Γιουγκοσλαβία, ο υψηλός βαθμός αυτονομίας που είχε εκχωρηθεί το 1974 στο Κοσσυφοπέδιο ανακλήθηκε. Κατέχοντας σχεδόν ίδια δικαιώματα με τις έξι Γιουγκοσλαβικές ομοσπονδιακές δημοκρατίες για περίπου 15 χρόνια, το Μάρτη του 1989 η επαρχία τέθηκε υπό τον άμεσο έλεγχο του Βελιγραδίου.

Την κίνηση αυτή ακολούθησαν μαζικές απολύσει Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου από κρατικές επιχειρήσεις και ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας, σχολείων και του Πανεπιστημίου της Πρίστινας. Κάποιοι από τους μη απολυμένους εγκατέλειψαν τις θέσεις εργασίας τους σε ένδειξη αλληλεγγύης. Τα Αλβανικά ΜΜΕ του Κοσσυφοπεδίου κατεστάλησαν και η διδασκαλία της Αλβανικής γλώσσας διεκόπη, μέχρι το 1994 οπότε και αποκαταστάθηκε.

Αποκρινόμενοι στην κίνηση αυτή, οι Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου δημιούργησαν ένα άτυπο, παράλληλο σύστημα εκμάθησης της Αλβανικής γλώσσας.

Διαμαρτυρόμενοι ενάντια στις πολιτικές του Σερβικού καθεστώτος, δεκάδες χιλιάδες Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου έλαβαν μέρος σε ταραχές που ξέσπασαν στις αρχές του 1990. Για να καταστείλει τις κλιμακούμενες αναταραχές, ο Γιουγκοσλαβικός Στρατός απέστειλε στρατεύματα, άρματα μάχης και πολεμικά αεροπλάνα, ενισχύοντας ταυτόχρονα την αστυνομική παρουσία στην επαρχία. Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, πάνω από 20 άτομα είχαν χάσει τις ζωές τους κατά τη διάρκεια αναταραχών και η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Τον Ιούλιο του 1990, όταν οι Αλβανοί νομοθέτες του Κοσσυφοπεδίου διακήρυξαν ανεξαρτησία, η Σερβία διέλυσε τη συνάθροιση της επαρχίας εν μέσω συνεχών απεργιών και διαδηλώσεων.

Κατόπιν δημοψηφίσματος το οποίο διοργανώθηκε αυτόνομα και δεν αναγνωριζόταν από το Βελιγράδι ή οποιαδήποτε άλλη ξένη κυβέρνηση, ο διανοούμενος και συγγραφέας Αλβανός του Κοσσυφοπεδίου Ιμπραήμ Ρουγκόβα – ιδρυτής της Δημοκρατικής Συμμαχίας του Κοσσυφοπεδίου (LDK) – εξελέγη πρόεδρος της αυτοανακηρυσσόμενης Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου το Μάη του 1992.

Την επόμενη τριετία, οι εντάσεις στην επαρχία συνέχισαν να αυξάνονται.

Η εξαίρεση του ζητήματος του Κοσσυφοπεδίου από τις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στη σύναψη της Ειρηνευτικής Συμφωνίας Ντέιτον το Νοέμβρη του 1995 υποβάθμισαν τη στρατηγική του Ρουγκόβα ως "παθητική αντίσταση" και φαλκίδευσαν την αξιοπιστία του μεταξύ των Αλβανών ριζοσπαστών του Κοσσυφοπεδίου, οι οποίοι ίδρυσαν το μυστικό Απελευθερωτικό Στρατό του Κοσσυφοπεδίου (KLA).

Η στρατιωτική αυτονομιστική ομάδα πρωτοεμφανίστηκε το 1996, όταν ανέλαβε την ευθύνη για σειρά βομβιστικών και άλλων επιθέσεων στην επαρχία. Τους μήνες που ακολούθησαν, ο KLA συνέχισε τις επιθέσεις με όπλα και βόμβες σε τακτική βάση. Μέχρι το καλοκαίρι του 1998, κατάφερε να ελέγχει αποτελεσματικά τουλάχιστον το ένα τέταρτο της επαρχίας.

Τα σκληρά μέτρα που λήφθηκαν από το Γιουγκοσλαβικό Στρατό και τις Σερβικές δυνάμεις ασφαλείας το Φεβρουάριο του ίδιου έτους, τους βοήθησαν να αποδυναμώσουν τον KLA και να ανακτήσουν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της επαρχίας. Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες άτομα είχαν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 200.000 πολίτες -- κυρίως Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου – εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Στις 23 Σεπτεμβρίου, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε το Ψήφισμα 1199, καλώντας για κατάπαυση του πυρός και προειδοποιώντας τις αρχές του Βελιγραδίου ότι σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν θα αντιμετωπίσουν "πρόσθετα μέτρα".

Αντιμέτωπος με τις απειλές του NATO για αεροπορικές επιθέσεις σε Σερβικούς στρατιωτικούς στόχους, αρκετές εβδομάδες μετά ο Μιλόσεβιτς συμφώνησε να αποσύρει μέρος τον στρατευμάτων και να επιτρέψει την έλευση αποστολής επιθεώρησης του ΟΑΣΕ στο Κοσσυφοπέδιο.

Η παρεπόμενη ανακωχή αποδείχθηκε βραχύβια. Το Δεκέμβρη, Σέρβοι ισχυρίστηκαν ότι είχαν σκοτώσει πάνω από 30 μαχητές του KLA σε σειρά συμπλοκών κατά μήκος των συνόρων. Αργότερα τον ίδιο μήνα, ο Γιουγκοσλαβικός Στρατός και η αστυνομία εσωτερικής ασφάλειας διενήργησαν κοινή στρατιωτική επιχείρηση κοντά στο Ποντούεβο, στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο.

Τον Ιανουάριο, στο χωριό Ρατσάκ ανακαλύφθηκαν τα πτώματα 45 Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου, πυροδοτώντας έντονες διεθνείς αποδοκιμασίες.

Καθώς οι βιαιοπραγίες συνεχίζονταν, το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 1999 τα εμπόλεμα μέρη κλήθηκαν στο Ραμπουγιέ της Γαλλίας για να διενεργήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες υπό διεθνή μεσολάβηση. Οι διαπραγματεύσεις ναυάγησαν στις 20 Μαρτίου όταν οι Σέρβοι εκπρόσωποι απέρριψαν προτεινόμενη συμφωνία, η οποία είχε υπογραφεί από την Αλβανική πλευρά του Κοσσυφοπεδίου.

Στις 22 Μάρτιος, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ αφίχθη στο Βελιγράδι σε μια τελευταία προσπάθεια να πείσει τον Μιλόσεβιτς να αποδεχθεί τη συμφωνία, ωστόσο αναχώρησε από τη Σερβική πρωτεύουσα με άδεια χέρια.

Στις 24 Μαρτίου, το ΝΑΤΟ ξεκίνησε αεροπορικές επιθέσεις εναντίον της Γιουγκοσλαβίας, με σκοπό τον τερματισμό της βίαιης καταστολής του Κοσσυφοπεδίου και την εκδίωξη των δυνάμεών της από την επαρχία.

Το παρών περιεχόμενο ανατέθηκε για τους SETimes.com

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)