«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Παρασκευή 21 Μαΐου 2010

«Πήγε η καρδιά μου στην Κούλουρη» καί Αρβανίτικα

 • Απάντηση από Γιώργος Πρίμπας

  - Η φράση «πήγε η καρδιά μου στην Κούλουρη» προέρχεται από τους Αρβανίτες κατοίκους της προ του 1821 Αθήνας και οι οποίοι, όταν γινόταν κάποια εισβολή στην αττική από Τούρκους, προτιμούσαν να πάνε να κρυφτούν στην Κούλουρη (Σαλαμίνα) και όχι στα μεσόγεια διότι και είχαν μεγαλύτερη εθνολογική συγγένεια, και μιλούσαν την ίδια διάλεκτο, με αυτούς παρά με τους Αρβανίτες των μεσογείων [Μπίρης «Αρβανίτες οι Δωριείς του νεότερου Ελληνισμού»] αλλά και τους ήταν ευκολότερο να ξεφύγουν προς τα εκεί.

  - το 1912 στην περίφημη ναυμαχία της Έλλης, με την οποία ουσιαστικά η απελευθερώθηκαν τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, ο ναύαρχος Κουντουριώτης δίνοντας το σύνθημα για επίθεση φώναξε στους Υδραίους (Αρβανίτες) ναύτες του: βράς (δηλαδή φωτιά) διότι αν τους φώναζε φωτιά ή πυρ δε θα καταλάβαιναν [με βάση μαρτυρία που ανεφέρει ο Νίκος Εγγονόπουλος]

  - μια πολύ αξιόλογη επίσης καταγραφή, στην αρβανίτικη γλώσσα, δημοτικών τραγουδιών, μπορεί να βρει κάποιος στο cd «Μονωδίες από τον Παρνασσό και τον Ελικώνα» από το ίδρυμα Μουσικό και Λαογραφικό Αρχείο Μέλπω Μερλιέ

  στις 6/4/2009 7:46 am

 • 2. Απάντηση από Γιώργος Πρίμπας

  να συμπληρώσω ότι από το ίδρυμα Μουσικό και Λαογραφικό Αρχείο Μέλπω Μερλιέ κυλοφορεί και το διπλό cd Αρβανίτικα τραγούδια για το οποίο όμως δεν έχω ιδίαν άποψη.

  στις 6/4/2009 8:13 am

 • 3. Απάντηση από Γιώργος Μίχος

  Κυρίως στο Μαρτίνο, αλλά και στο γειτονικό χωριό, τη Μαλεσίνα και στην ευρύτερη περιοχή, η χρήση της γλώσσας έχει περιοριστεί πια στην οικογένεια, μεταξύ ηλικιωμένων ατόμων ή και στη συνομιλία μεταξύ νέων και ηλικιωμένων ατόμων. Υπάρχουν ακόμα ανδρόγυνα κάποιας ηλικίας που επικοινωνούν κυρίως στην αρβανίτικη γλώσσα. Υπάρχει ακόμα στο Μαρτίνο σα γλώσσα του καφενείου, αλλά όχι μεταξύ νεαρών ατόμων. Κυρίως τα άτομα πάνω από 55-60 ετών συνεννοούνται στα αρβανίτικα. Στη δική μας περιοχή αυτό το φαινόμενο διγλωσσίας άρχισε να εμφανίζεται μετά το 1950. Δηλαδή μία συζήτηση μπορεί να ξεκινούσε στα αρβανίτικα, να παρεμβάλλονταν ελληνικά, να επανέρχονταν στα αρβανίτικα κλπ. Πριν από το 1940, η κύρια γλώσσα επικοινωνίας ήταν τα αρβανίτικα. Η μαρτυρία της δικής μου μητέρας, η οποία γεννήθηκε το 1910 ήταν ότι ελληνικά έμαθε σε ηλικία 15 ετών. Υπάρχει επίσης ιστορική μαρτυρία περιηγητή η οποία έχει εκδοθεί σε βιβλίο, είναι η Στρατιωτική ζωή εν ελλάδι. Ένα στρατιωτικό απόσπασμα είχε επισκεφθεί την περιοχή. Όταν έφτασαν στο χωριό το 1855 ή το 1856 πήγαν σε ένα πηγάδι που ήταν έξω από το συνοικισμό και ζήτησαν από τις γυναίκες νερό. Αυτές δεν ήξεραν ούτε τη λέξη “νερό” στα ελληνικά. Επίσης, αναφέρει ο ίδιος συγγραφέας ότι το Μαρτίνο ήταν η έδρα του του δήμου Λαρύμνης την εποχή εκείνη, η οποία του είχε αφαιρεθεί για 10 χρόνια σε όφελος του μικρού χωριού Προσκυνά. Αυτό συνέβη για το λόγο ότι οι κάτοικοι του Μαρτίνου δε γνώριζαν ελληνικά.

  σελ. 325, Γλωσσική Ετερότητα στην Ελλάδα, μαρτυρία Γ. Μίχα

  στις 6/4/2009 8:20 am

  http://www.poiein.gr/archives/5333/index.html

  Ποιείν - Επιθεώρηση Ποιητικής Τέχνης » Σαμσών Ρακάς, &amp ...-Προσωρινά αποθηκευμένη

 • ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

  Η Αρβανιτιά στο Μοριά

  Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

  Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
  http://openarchives.gr/view/412853

  Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

  Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
  http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

  ΜΠΕΣΑ

  ΜΠΕΣΑ
  Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

  Άρβανον

  Άρβανον
  Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

  Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

  Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
  Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

  Arbërës-Arbanas

  Μπεκτασήδες

  Μπεκτασήδες
  Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

  Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

  Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
  «Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

  Ήπειρος-Ιλλυρίς

  Arnaoutes

  Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

  Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

  Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
  Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

  Σούλι καί Σουλιώτες

  Η ζωή των Αρβανιτών

  Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

  Οί Αρβανίτες της Αττικής

  Η συμβολή των Αρβανιτών

  Μήτρος-Τρούκης

  Αρβανίτικα θέματα

  Arbanasi

  Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

  Τhe Highland Lute

  Τhe Highland Lute
  The Albanian national epic

  Αρβανίτες καί Έλληνες

  Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

  Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
  Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

  «Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

  Η μάχη στη Σελλασία

  Η μάχη στη Σελλασία
  Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

  Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

  Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
  Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

  Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

  Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

  ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

  ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
  ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

  ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

  Αρβανίτες μουσουλμάνοι

  Θεσσαλονίκη-Salonika

  Албанец. 1829

  The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

  Albanian Guard

  Albanian Duel

  Albania

  Gegëria

  Gegëria

  Royal Albanian Gendarmerie

  Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

  Albanian wedding rejoicings

  Gegëria

  An old Albanian warrior(Greece)

  Albanians firing at Turks in Istib

  Albanians firing at Turks in Istib
  Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

  King Zog of Albania

  King Zog of Albania
  http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

  grecian and albanian costumes

  The New King and Queen of Albania

  Pogradec

  A Prayer for Revenge

  Albanians

  A Rebel Chief from Albania

  A Rebel Chief from Albania
  THE SUN(1906)

  Albanese mercenaries in a coffeeshop

  Albanese mercenaries in a coffeeshop
  A painting by Albert Franke

  Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

  Alessio-Lezhë (Gegëria)

  Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

  Tosks with Ghegs

  Tosks with Ghegs
  Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

  Albania

  Albania
  1939

  A Game of Chess(Gegëria)

  A Game of Chess(Gegëria)
  ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

  Albanians

  Albanians
  The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

  Albanier

  Albanier
  1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

  Albanians-Gegëria

  Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

  En Albanie

  Albania,The Love-Letter

  Southern Albania

  Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

  Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
  Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

  Greek highland troops

  Greece

  Greece
  Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

  Modern Greek Peasants

  Greek funeral at Levadeia (Attica)

  Greek funeral at Levadeia (Attica)
  1894

  Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

  Chicago(1949)

  Albanians(Australia)